Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển

  (VOH) - Ngày 16/7, Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 của trường là 15,5 điểm.

  Mức điểm này áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy thuộc các chương trình đào tạo (chương trình đại trà, chương trình đặc thù, chương trình chất lượng cao, chương trình quốc tế), không phân biệt tổ hợp xét tuyển.

  Trường Đại học Tài chính - Marketing

  Ảnh minh họa

  Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nói trên là tổng điểm thi của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, được làm tròn đến hai chữ số thập phân và là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3.

  Mức điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

   Ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing:

  1. Chương trình đại trà:

  STT

  NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

  MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

  TỔ HỢP XÉT TUYỂN

  1.  

  Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:

  - Quản trị kinh doanh tổng hợp

  - Quản trị bán hàng

  - Quản trị dự án

  - Quản lý kinh tế

  7340101

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Ngành Marketing, gồm các chuyên ngành:

  - Quản trị Marketing

  - Quản trị thương hiệu

  - Truyền thông Marketing

  7340115

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản

  7340116

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Ngành Kinh doanh quốc tế, gồm các chuyên ngành:

  - Quản trị kinh doanh quốc tế

  - Thương mại quốc tế

  - Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

  7340120

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Ngành Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành:

  - Tài chính doanh nghiệp

  - Ngân hàng

  - Thuế

  - Hải quan – Xuất nhập khẩu

  - Tài chính công

  - Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

  - Thẩm định giá

  - Tài chính định lượng

  7340201

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành:

  - Kế toán doanh nghiệp

  - Kiểm toán

  7340301

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh

  7220201

  D01

   
  1. Chương trình đặc thù:

  STT

  NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

  MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

  TỔ HỢP XÉT TUYỂN

  1.  

  Ngành Hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành:

  - Hệ thống thông tin kế toán

  - Tin học quản lý

  7340405D

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, gồm các chuyên ngành:

  - Quản trị lữ hành

  - Quản trị tổ chức sự kiện

  7810103D

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Ngành Quản trị khách sạn, chuyên ngành Quản trị khách sạn

  7810201D

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành Quản trị nhà hàng

  7810202D

  A00, A01, D01, D96

   
  1. Chương trình chất lượng cao:

  STT

  NGÀNH ĐÀO TẠO

  CHUYÊN NGÀNH

  ĐÀO TẠO

  MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

  TỔ HỢP XÉT TUYỂN

  1.  

  Quản trị kinh doanh

  Quản trị kinh doanh tổng hợp

  7340101C

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Marketing

  Quản trị Marketing

  7340115C

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Kế toán

  Kế toán doanh nghiệp

  7340301C

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Tài chính – Ngân hàng

  Tài chính doanh nghiệp

  7340201C

  A00, A01, D01, D96

  Ngân hàng

  1.  

  Kinh doanh quốc tế

  Thương mại quốc tế

  7340120C

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Quản trị khách sạn

  Quản trị khách sạn

  7810201C

  A00, A01, D01, D96

   
  1. Chương trình quốc tế:

  STT

  NGÀNH ĐÀO TẠO

  CHUYÊN NGÀNH

  ĐÀO TẠO

  MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

  TỔ HỢP XÉT TUYỂN

  1.  

  Quản trị kinh doanh

  Quản trị kinh doanh

  7340101Q

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Marketing

  Marketing

  7340115Q

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Kế toán

  Kế toán - Tài chính

  7340301Q

  A00, A01, D01, D96

  1.  

  Kinh doanh quốc tế

  Kinh doanh quốc tế

  7340120Q

  A00, A01, D01, D96

   

   

   

  Tuyết Nhung