Bộ Công Thương bãi bỏ hàng loạt thủ tục "hành" doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước năm 2017. Theo đó, Bộ bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý.

Theo Bộ Công Thương, Vụ Pháp chế đã rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc từ cộng đồng doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính của Bộ Công Thương trong 17 lĩnh vực và tại 40 văn bản quy phạm pháp luật (28 Thông tư, 02 Thông tư liên tịch, 01 Quyết định Thủ tướng và 09 Nghị định) và dự thảo lên Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017.

Bộ Công thương bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục - Ảnh minh họa (Dantri)

Cụ thể, Bộ bãi bỏ 15 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thủ tục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, tương đương với đơn giản hóa 27,8% tổng số thủ tục hành chính hiện có của Bộ Công Thương nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận.

Các lĩnh vực đơn giản hoá gồm kiểm tra chất lượng thép sản xuất, nhập khẩu (5 thủ tục), thương mại quốc tế (3 thủ tục), công nghiệp nặng (2 thủ tục), sản xuất kinh doanh thuốc lá (6 thủ tục), kinh doanh khí (18 thủ tục), kinh doanh rượu (19 thủ tục), xăng dầu (15 thủ tục), an toàn thực phẩm (12 thủ tục), xuất nhập khẩu (8 thủ tục), xúc tiến thương mại (5 thủ tục)...

Bộ Công Thương cho biết, suốt nhiều tháng qua, công tác rà soát, đơn giản hóa các qui định, thủ tục hành chính (TTHC) đã được thực hiện, trong đó có những lĩnh vực đang được quan tâm như: kiểm tra formaldehyte và amin thơm đối với hàng dệt may tại cửa khẩu, nhập khẩu xe chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, kinh doanh khí hóa lỏng, khai báo hóa chất, tiếp cận điện năng, dán nhãn năng lượng...

Trên cơ sở đó, một số quyết định cụ thể được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo đã được các đơn vị triển khai như: ban hành Thông tư bãi bỏ việc kiểm tra formaldehyte và amin thơm đối với hàng dệt may; Sửa đổi Danh mục sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; Sửa đổi quy định về dán nhãn năng lượng; Sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục khai báo hóa chất...

Tuy nhiên, Bộ Công Thương thừa nhận, là Bộ đa ngành đa lĩnh vực, Bộ Công Thương hiện quản lý tới 443 thủ tục hành chính tại 19 lĩnh vực, ở cả 4 cấp chính quyền (cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã), thì những nỗ lực đó là chưa đủ.

Mặt khác, cải cách thủ tục hành chính không chỉ là việc thủ tục hành chính đơn giản hơn mà còn cần minh bạch hóa và hiện đại hóa. Do đó, việc rà soát, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện để tiếp tục sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định là vô cùng cần thiết.