Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đề án phát triển 14 loại cây ăn quả chủ lực

(VOH) - Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025-2030 với 14 loại cây chủ lực gồm: Thanh long, xoài, chuối, vải, nhãn, cam, bưởi, dứa, chôm chôm, sầu riêng, mít, chanh dây, bơ, mãng cầu.

Mục tiêu chung của đề án nhằm phát triển bền vững cây ăn quả chủ lực; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, tăng giá trị xuất khẩu, thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực nông thôn.

Đề án đặt ra các chỉ tiêu đến năm 2025: diện tích cây ăn quả cả nước đạt 1,2 triệu ha, sản lượng trên 14 triệu tấn; trong đó, diện tích cây ăn quả chủ lực 960 ngàn ha, sản lượng từ 11-12 triệu tấn. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đề án phát triển 14 loại cây ăn quả chủ lực 1
Xoài là một trong 14 loại cây ăn quả chủ lực được định hướng để phát triển từ nay đến năm 2030 - Ảnh minh họa: KTNT

Tại các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất dưới các hình thức hợp tác, liên kết đạt 30–35%; tỷ lệ diện tích trồng mới, trồng tái canh sử dụng giống chất lượng cao từ 70–80%; tỷ lệ diện tích cây ăn quả áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt như VietGAP và tương đương đạt 30%; diện tích được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước từ 20-30%. Kim ngạch xuất khẩu trái cây đạt trên 5 tỷ đô la Mỹ…

Tin liên quan