Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam

  (VOH) - Cục Quản lý cạnh tranh vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam.

  Theo Cục Quản lý cạnh tranh, lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là do công ty chấm dứt hoạt động và thực hiện thủ tục giải thể từ ngày 10 tháng 4 năm 2017.

  Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo, Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

  Ngoài ra, người tham gia bán hàng đa cấp (nếu có) có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi trực tiếp tới Công ty hoặc Cục QLCT để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

  Chấn Hưng