Đề nghị chưa tăng lương cơ sở trong năm 2021

(VOH) - Trình bày trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết  Chính phủ đề nghị trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,6 triệu đồng.

Chiều 20/10, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày trước Quốc hội Báo cáo thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016-2020 và định hướng kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2021-2025.

chưa tăng lương cơ sở
Chính phủ đề nghị trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,6 triệu đồng.

Theo đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết Chính phủ đề nghị trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu; đồng thời điều chỉnh chuẩn nghèo trong năm 2021 để tập trung dành nguồn lực phòng chống dịch bệnh Covid-19 và một số vấn đề cấp bách khác.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra đồng ý với đề nghị của Chính phủ.

Nhấn mạnh tình hình cân đối ngân sách Nhà nước còn khó khăn trong giai đoạn tới đây, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ kiên quyết siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương tài chính; thực hiện chính sách kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, tiết giảm mạnh chi thường xuyên, phấn đấu đạt khoảng 61% tổng chi ngân sách Nhà nước đến năm 2025.

Trước đó, việc điều chỉnh lương cơ sở theo lộ trình được tăng từ 1,49 triệu lên 1,6 triệu từ 1/7/2020. Song, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội quyết định chưa thực hiện. Quốc hội giao Chính phủ “căn cứ tình hình thực tế, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở”.

Nếu đề xuất chưa tăng lương cơ sở trong năm 2021 được Quốc hội thông qua, thì mức lương cơ sở của công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động sẽ giữ nguyên, thời gian tăng tương tiếp tục bị hoãn.

Theo Nghị quyết 27 ngày 21/5/2018 được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị trung ương 7 khóa XII, thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương là 1/7/2021.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, diễn ra từ ngày 5 đến 9/10/2020, Ban Chấp hành Trung ương đã tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về lùi thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là 1/7/2022, chậm một năm so với mục tiêu nêu trong Nghị quyết 27.

Tin liên quan