Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Dịch Corona gây ảnh hưởng đến khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 6,8% của năm 2020

  (VOH) - Trên cơ sở dự kiến những tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch bệnh Corona tới các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến 2 kịch bản.

  Theo đánh giá tác động sơ bộ ảnh hưởng của Covid-19 đối với kinh tế xã hội Việt Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây, về tăng trưởng kinh tế, theo nghị quyết 01 của Chính phủ, tăng trưởng GDP năm 2020 là 6,8%, trong đó quý 1 tăng 6,52%, quý 2 tăng 6,65%, quý 3 tăng 7,11%, quý 4 tăng 6,81%. Trên cơ sở dự kiến những tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch bệnh Corona tới các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến 2 kịch bản.

  Dịch Corona gây ảnh hưởng đến khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 6,8% của năm 2020

  Chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,8% trong năm 2020 là thách thức rất lớn trong bối cảnh ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh kép từ Covid-19 và dịch bênh khác. Ảnh: internet

  Theo đó, kịch bản thứ nhất, nếu dịch Covid-19  khống chế kịp thời trong quý 1/2020, ước tính GDP năm 2020 tăng 6,27% so với năm trước, thấp hơn 0,53 điểm phần trăm so với nghị quyết 01, trong đó quý 1 tăng 3,8%, quý 2 tăng 6,55%, quý 3 tăng 7,07% và quý 4 tăng 6,81%.

  Kịch bản thứ hai, nếu dịch Covid-19  khống chế trong quý 2/2020, ước tính GDP quý 2 tăng 6,09% so với năm trước, thấp hơn 0,71 điểm phần trăm so với nghị quyết 01. Trong đó quý 1 tăng 3,8%, quý 2 tăng 5,81%, quý 3 tăng 7,05% và quý 4 tăng 6,81%.

  Như vậy, để năm 2020 đạt tăng trưởng 6,8% như mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01 là thách thức rất lớn.

  Lệ Loan