Sự kiện:  Tin kinh tế

Doanh nghiệp có dưới 10 lao động sẽ được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức LĐ

(VOH) - Kể từ ngày 1/11 tới, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước.

Kể từ ngày 1/11 tới, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện, nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đó là một nội dung của Nghị định 121/2018 Chính phủ vừa ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Doanh nghiệp có dưới 10 lao động sẽ được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức LĐ

Từ ngày 1/11 tới, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước. Ảnh: Dân trí

Nghị định đã bổ sung quy định rõ về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động.

Theo đó, doanh nghiệp phải tổ chức xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để theo dõi, kiểm tra theo quy định tại Nghị định này.