Doanh nghiệp xuất khẩu Việt chưa tận dụng hiệu quả các quy định để thông quan hàng hóa

(VOH) - “Doanh nghiệp xuất khẩu Việt chưa tận dụng hiệu quả các quy định để đẩy mạnh xuất khẩu” – đây là đánh giá của các chuyên gia tại “Hội nghị về quy định xác định trước – tình hình áp dụng tại Việt Nam và lợi ích cho doanh nghiệp” diễn ra vào sáng 31/5.

Quy định xác định trước mã số, xuất xứ trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu (gọi tắt là “Quy định xác định trước”) giúp cho người khai hải quan chủ động xác định trước số thuế phải nộp khi làm thủ tục thông quan, tránh phát sinh việc tranh cãi giữa người khai hải quan và hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục hải quan, minh bạch hoá thủ tục hải quan, cho việc làm thủ tục hải quan được thống nhất trên toàn quốc, ngăn chặn hiện tượng nhũng nhiểu, tiêu cực của công chức Hải quan.

Hội nghị về quy định xác định trước – tình hình áp dụng tại Việt Nam và lợi ích cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp Việt chưa tiếp cận được thông tin và quy trình áp dụng các quy định này.

Tính đến nay, cả nước chỉ mới có hơn 500 trường hợp xác định trước mã số HS (là mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu); 5 trường hợp xác định trước trị giá hải quan và chưa có trường hợp nào xác định trước xuất xứ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tin, ảnh: Huệ Như