EVN đề xuất 4 phương án khung giá điện gió, mặt trời, cao nhất là 1.973,99 đồng/kWh

(VOH) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa đưa ra 4 phương án khung giá điện gió, mặt trời, mức cao nhất là 1.973,99 đồng/kWh, thấp nhất 1.188 đồng/kWh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đưa ra 4 phương án khung giá điện gió, mặt trời - được tính toán dựa trên số liệu đầu vào theo cung cấp của các chủ đầu tư dự án.

Phương án 1: EVN tính toán dựa trên suất đầu tư; tỷ lệ vốn vay ngoại tệ/nội tệ; lãi suất vốn vay ngoại tệ/nội tệ; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và điện năng giao nhận bình quân.

Giá phát điện với nhà máy điện mặt trời mặt đất bình quân khoảng 1.482,74 đồng/kWh; điện mặt trời nổi 1.740,84 đồng/kWh; điện gió trên bờ 1.590,88 đồng/kWh, trên biển 1.971,12 đồng/kWh.

Phương án 2: EVN tính toán cho 4 nhà máy điện, tương ứng với 4 loại hình nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi, nhà máy điện gió trong đất liền và nhà máy điện gió trên biển với thông số đầu vào tương tự phương án 1, trừ suất đầu tư tương ứng với từng loại hình được xác định bằng bình quân suất đầu tư tính toán của các nhà máy điện tương ứng.

Giá điện mặt trời mặt đất khoảng 1.508,39 đồng/kWh; điện mặt trời nổi 1.569,83 đồng/kWh; điện gió trên bờ 1.597,55 đồng/kWh và trên biển là 1.944,91 đồng/kWh.

điện gió
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa đưa ra 4 phương án khung giá điện gió, mặt trời (Ảnh: VOH)

Phương án 3: EVN thực hiện tính toán cho 4 nhà máy điện tương ứng với 4 loại hình nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi, nhà máy điện gió trong đất liền và nhà máy điện gió trên biển với thông số đầu vào tương tự phương án 1, trừ suất đầu tư và sản lượng điện được giả định biến thiên và được xác định là giá trị do chủ đầu tư cung cấp gần nhất với giá trị kỳ vọng.

Giá điện mặt trời mặt đất với phương án 3 là 1.508,76 đồng/kWh; điện mặt trời nổi không đủ dữ liệu tính toán; điện gió trên bờ 1.630,21 đồng/kWh và trên biển 1.973,99 đồng/kWh.

Phương án 4: EVN tính toán từ giá nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2, 3 với suất đầu tư được cập nhật giá trị tổng mức đầu tư sau đấu thầu và giá trị chi phí chia sẻ trạm biến áp 220 kV của 3 nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1, 2, 3. Kết quả cho ra lần lượt là 1.187,96 đồng và 1.251,66 đồng mỗi kWh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã gửi công văn tới hơn 240 nhà máy năng lượng tái tạo đề nghị cung cấp thông tin để xây dựng dự thảo khung giá điện cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp.

Tuy nhiên đến ngày 16/11/2022, EVN chỉ nhận được phản hồi từ chủ đầu tư của 208 nhà máy điện đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN. Do nhiều nhà máy chưa hết thời hạn để các chủ đầu tư cung cấp báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế kỹ thuật cho EVN nên đơn vị này đã phải tạm sử dụng dữ liệu để tính toán căn cứ theo các phản hồi từ 208 nhà máy điện nêu trên.

Ngoài ra, do yêu cầu gấp nên EVN không có đủ thời gian thuê tư vấn độc lập để tính toán khung giá làm cơ sở để trình Bộ Công thương. EVN đề nghị Bộ tiếp tục sử dụng các chuyên gia độc lập hoặc hội đồng tư vấn theo quy định để nghiên cứu kỹ các tính toán và đề xuất của EVN trước khi quyết định phê duyệt làm cơ sở cho việc xác định giá điện thông qua cơ chế cạnh tranh hoặc đấu giá.

Tin liên quan