Giá mua điện mặt trời từ người dân sẽ từ 1.913 đồng/kWh

Tin liên quan