Thanh toán điện tử giúp minh bạch nền kinh tế, thu hẹp hoạt động kinh tế ngầm

Tin liên quan