028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin kinh tế

Tích cực hưởng ứng Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(VOH) – Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra Cơ sở hành chính năm 2021 TPHCM đề nghị cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp thông tin.

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là cuộc tổng điều tra có quy mô rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau như: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng…

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị quý doanh nghiệp, cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội kê khai thông tin tại địa chỉ http://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn từ ngày 01/03/2021 đến ngày 30/04/2021.

Chi tiết liên hệ tại Chi cục Thống kê quận, huyện, thành phố Thủ Đức hoặc Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh. - Đường dây nóng: 1022.

Tổng điều tra kinh tế, ngày 26 tháng 2 năm 2021
 

Trước đó, ngày 27/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 307/QĐ- TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 để thu thập thông tin của các đơn vị điều tra gồm: doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên phạm vi cả nước. Thông tin từ Tổng điều tra kinh tế sẽ phục vụ việc đánh giá đầy đủ, toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từ đó làm cơ sở để xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Trung ương cũng như ở các địa phương.

Để thu thập thông tin đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, phản ánh sát tình hình kinh tế - xã hội, Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và quần chúng nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia, ủng hộ, phổi hợp với Ban chi đạo Tổng điều tra các cấp hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Kết quả của cuộc điều tra sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành và của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

* Mới đây, ngày 24/2/2021,Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho Tổ công tác các cơ quan Trung ương và điều tra viên sự nghiệp khối Trung ương. Hoạt động diễn ra tại Hà Nội.