Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tiếp tục siết cho vay mua nhà đất, căn hộ cao cấp

  (VOH) – Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  Đây là dự thảo thông tư thay thế thông tư 36/2014.

  Trong phụ lục dự thảo thông tư đã điều chỉnh hệ số rủi ro đối với một số khoản phải đòi. Cụ thể, hệ số rủi ro 50% áp dụng cho các khoản phải đòi được bảo đảm toàn bộ bằng nhà ở (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai), quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất của bên vay.

  căn hộ cao cấp

  Tiếp tục siết cho vay mua nhà đất, căn hộ cao cấp từ 3 tỷ đồng trở lên. Ảnh minh họa: internet

  Các khoản phải đòi này cũng đáp ứng điều kiện là khoản cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh; cho vay cá nhân mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ; cho vay cá nhân mua nhà có giá trị dư nợ gốc dưới 1,5 tỷ đồng. Đáng lưu ý, hệ sống rủi ro 150% áp dụng cho khoản phải đòi đối với cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống mà dư nợ gốc của một khách hàng có giá trị từ 3 tỷ đồng trở lên. Hệ số này cao gấp 3 lần so với quy định trước.

  Phú Sơn