TPHCM: kiểm soát chặt hoạt động các tổ chức tín dụng

(VOH) - UBND TPHCM yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng

Cụ thể, UBND TP yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng; cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn theo hướng an toàn, không để xảy ra rủi ro, đảm bảo khả năng thanh khoản và an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng; tập trung xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng yếu kém, có tỷ lệ nợ xấu trên mức 3% tổng dư nợ, hạn chế nợ xấu mới phát sinh; đảm bảo hệ thống ATM hoạt động thông suốt, liên tục, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2017; nắm bắt nhu cầu vốn của doanh nghiệp để cung ứng đủ nguồn vốn, phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh; tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp TP...

UBND TP cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ tập trung hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp chưa thành lập doanh nghiệp; lập dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cần thiết phục vụ cho Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng Đề án thực hiện dự án đầu tư vườn ươm theo tiêu chuẩn quốc tế.