Triển khai chỉ thị phát triển nhà ở xã hội cho công nhân