Cựu công an dọa bán tài liệu mật cho nước ngoài bị phạt 8 năm tù