Lại cháy lớn xưởng sản xuất gỗ ở thị xã Chân Thành, Bình Phước

Tin liên quan