Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Năm 2015, thành phố bãi bỏ nhiều văn bản qui phạm pháp luật

  (VOH) - Báo cáo tại hội nghị triển khai công tác Tư pháp và Thi hành án Dân sự năm 2016 vào sáng 15/1, Lãnh đạo Sở Tư pháp TP cho biết: Năm 2015, Sở kiểm tra 65 văn bản ngay sau khi được thành phố ban hành đạt tỉ lệ 100%, trong đó đề xuất xử lý 12 văn bản; Sở cũng kiểm tra 35 văn bản do các quận - huyện ban hành.

  Các bị cáo trong "đại án" Huỳnh Thị Huyền Như (ảnh: ĐSPL)

  Qua việc rà soát, 821 văn bản qui phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành và 576 văn bản các chuyên đề thành phố đã sửa đổi bổ sung 357 văn bản, bãi bỏ 153 văn bản, công bố 56 văn bản hết hiệu lực đúng nội dung và thời gian theo qui định.

  Về những đề xuất kiến nghị trong năm 2016, Cục Thi hành án dân sự thành phố đề nghị cần có cơ chế mở rộng đối tượng luân chuyển các công chức, cán bộ từ Tổng cục thi hành án dân sự về các cục Thi hành án dân sự; và kiến nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan phối hợp giải quyết các vụ việc khó khăn phức tạp như: vụ Huỳnh Thị Huyền Như, vụ Công ty cho thuê Tài chính II; đề nghị thành phố và các quận - huyện bố trí mặt bằng để xây dựng kho cất giữ vật chứng ở một số quận - huyện...

  Ngọc Sĩ