default-thumb-voh-radio-podcast

Cầu nối doanh nghiệp Mỹ vào Việt Nam

Gặp gỡ Ông David Dương - chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Mỹ VABA về câu chuyện Cầu nối doanh nghiệp Mỹ vào Việt Nam

09:15 GMT+7, Thứ Hai, 21/8/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
291503Chia sẻ