default-thumb-voh-radio-podcast

CEO Hải sản Hoàng Gia: Khát vọng và động lực - Doanh Nhân Kể #3

Talkshow Doanh nhân kể là một chương trình mà các vị doanh nhân có cơ hội trải lòng nhằm rút ra các câu chuyện ý nghĩa, bài học kinh nghiệm, phẩm chất cần có trong lĩnh vực kinh doanh.

14:08 GMT+7, Thứ Hai, 28/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
270900Chia sẻ