CEO Hải sản Hoàng Gia: Khát vọng và động lực | DNK #3 13:33

CEO Hải sản Hoàng Gia: Khát vọng và động lực | DNK #3

Khách mời Doanh Nhân Kể kỳ này là ông Trần Văn Trường - người sáng lập và giám đốc điều hành Công ty Hải sản Hoàng Gia. Ông Trần Văn Trường sẽ chia sẻ về câu chuyện khát vọng và động lực.

Nội dung chính
VOH Podcast - Điểm khởi đầu cho mỗi doanh nghiệp chính là khát vọng của họ. Khát vọng càng cao sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ để con người bình thường bước vào thương trường, đánh đổi vốn liếng tiền bạc, thời gian, tư duy dể bước vào hoạt động kinh doanh.
Hiện thêmẨn bớt