default-thumb-voh-radio-podcast

CEO nhựa Đại Đồng Tiến: Chuyển giao trách nhiệm điều hành doanh nghiệp

Cùng đón nghe câu chuyện của anh Trịnh Chí Cường - CEO Đại Đồng Tiến về chủ đề “Kế Thừa Và Phát Triển Doanh Nghiệp” trên những tập phát sóng của chương trình Doanh Nhân Kể

12:00 GMT+7, Thứ Sáu, 08/9/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
123101Chia sẻ
CÂU CHUYỆN CHUYỂN GIAO TRÁCH NHIỆM ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP Tiếp nhận doanh nghiệp của gia đình là một trách nhiệm lớn đối với những người thừa kế. Nó không chỉ đòi hỏi các thế hệ thừa kế phải đối mặt với những thách thức quản lý doanh nghiệp mà còn phải bảo vệ giá trị gia đình, tôn trọng và duy trì những giá trị mà cha ông đã xây dựng trong suốt nhiều năm qua. Năm 2007, nhà sáng lập thương hiệu Đại Đồng Tiến, ông Trịnh Đồng đột ngột lâm trọng bệnh khiến người con trai cả Trịnh Chí Cường nhận chuyển giao quyền điều hành trong tâm thế bị động. Cùng đón nghe câu chuyện của anh “Kế Thừa Và Phát Triển Doanh Nghiệp” trên những tập phát sóng tiếp theo của chương trình Doanh Nhân Kể