default-thumb-voh-radio-podcast

CEO nhựa Đại Đồng Tiến: "Khách hàng của tôi là người tiêu dùng cuối"

Cùng tiếp tục đón nghe câu chuyện của anh Trịnh Chí Cường - CEO Đại Đồng Tiến về sự chuyển giao thế hệ của doanh nghiệp 40 năm tuổi Đại Đồng Tiến trên những tập phát sóng của chương trình Doanh Nhân Kể

12:00 GMT+7, Thứ Hai, 11/9/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
126300Chia sẻ