default-thumb-voh-radio-podcast

Có một thứ tình yêu gọi là chia tay - Giai Điệu Sẻ Chia

Đôi khi chúng ta phải chọn một kết thúc buồn, hơn là một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Mình buông tay nhau không có nghĩa là hết yêu. Đơn giản vì chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp con đường phía trước.

16:00 GMT+7, Thứ Tư, 22/2/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
71101Chia sẻ