default-thumb-voh-radio-podcast

Dấu Ấn Sự Kiện Năm 2022

Ban hành Nghị quyết về đất đai; Áp lực lạm phát gia tăng; Xử lý hàng loạt sai phạm thị trường cổ phiếu, trái phiếu; Khủng hoảng y tế sau đại dịch...là những dấu ấn dư luận năm 2022.

12:49 GMT+7, Chủ Nhật, 01/1/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
29300Chia sẻ