Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Phương thức nào thay thế khi sổ hộ khẩu hết giá trị sử dụng? 01:40

Phương thức nào thay thế khi sổ hộ khẩu hết giá trị sử dụng?

Sẽ có 4 phương thức sử dụng thông tin cư trú của công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.