default-thumb-voh-radio-podcast

"Lương y như từ mẫu" - vất vả nhưng cao quý

"Bước vào ngành y là phải xác định rằng cuộc đời mình phải gắn liền với một nghề vất vả nhưng vô cùng cao quý, đòi hỏi phải đặt lương tâm và trách nhiệm lên hàng đầu ! Cần có tình thương yêu con người và lòng nhân ái mới có thể trở thành một người thầy thuốc chân chính vì nghề thầy thuốc là nghề liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, đến sức lao động của xã hội, đến hạnh phúc từng gia đình, đến tương lai nòi giống…"

17:15 GMT+7, Thứ Hai, 27/2/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
79801Chia sẻ