Hát múa bóng rỗi - Loại hình nghệ thuật độc đáo phương Nam 09:33

Hát múa bóng rỗi - Loại hình nghệ thuật độc đáo phương Nam

Múa bóng rỗi là một loại hình nghệ thuật múa hát nghi lễ, thường được tổ chức vào các dịp lễ hội tại các đền miếu Nam Bộ. Xưa kia, những nghệ nhân trình diễn những bài hát rỗi, kết hợp với những điệu múa mang tính chất tạp kỹ của xiếc rất tài hoa, điêu luyện, được đông đảo quần chúng tán thưởng.

Nội dung chính
VOH Podcast - Múa bóng rỗi còn gọi là múa bóng, một loại hình diễn xướng dân gian độc đáo ra đời cách nay khoảng 300 năm. Đây là nghi thức múa hát trong dịp lễ hội tại các đình, miếu, đặc biệt thường gắn với các dịp cúng Bà (Bà Chúa Xứ, Bà Hỏa, Ngũ Hành nương nương…). Nghệ thuật múa bóng rỗi có liên quan chặt chẽ đến tục thờ Mẫu ở Việt Nam nói chung, ở Nam bộ nói riêng và các vị nữ thần được thờ ở Nam bộ là kết quả của quá trình giao lưu văn hóa của cư dân Việt, Hoa, Khmer, Chăm.
Hiện thêmẨn bớt