default-thumb-voh-radio-podcast

Một thuở yêu người - Giai Điệu Sẻ Chia

Quên một người không khó, quên những thứ đã khắc ghi nơi tiềm thức thuộc về một thói quen mới là chuyện khó có thể thực hiện. Quá khứ gắn liền với kỷ niệm, trái tim loạn nhịp gắn liền với dáng hình người thương, không phải muốn cắt đứt là có thể cắt đứt ngay lập tức được.

16:00 GMT+7, Thứ Tư, 15/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
99401Chia sẻ