Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Hạnh phúc của mẹ chính là con 26:19

Hạnh phúc của mẹ chính là con

Nếu người ta nói con khiến cuộc đời mẹ bế tắc thì con đừng tin. Bởi con chính là niềm hạnh phúc to lớn của mẹ. Tuy có vất vả, khó khăn hơn nhưng con sẽ là của riêng mẹ. Con chính là nguồn động lực để mẹ chân cứng đá mềm...