default-thumb-voh-radio-podcast

Nếu được chọn lại em sẽ không bao giờ chọn anh - Giai Điệu Sẻ Chia

Thời gian có thể làm nên hành động nhưng chẳng thể chỉnh sửa để lựa chọn lại. Thời gian chỉ chọn lựa một lần, là em chọn không đúng...Nên ngay từ đầu, em không nên chọn anh.

16:00 GMT+7, Thứ Tư, 15/2/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
99602Chia sẻ