default-thumb-voh-radio-podcast

Những điểm khác biệt tạo nên thương hiệu "Nghề" làm nước mắm Phú Quốc

Nghề làm nước mắm là một trong những nghề truyền thống lâu đời của người Việt ở những vùng ven biển.Năm 2021, “Nghề làm nước mắm Phú Quốc” trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

09:00 GMT+7, Thứ Sáu, 03/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
54400Chia sẻ