default-thumb-voh-radio-podcast

Những mất mát của nền văn hoá nghệ thuật Việt Nam năm 2022

Năm 2022, nhiều văn nghệ sĩ nối tiếp nhau giã biệt cõi tạm, để lại tiếc thương cho người ở lại cũng như khoảng trống lớn với nền văn hoá nghệ thuật nước nhà.

17:10 GMT+7, Thứ Ba, 03/1/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
139602Chia sẻ