default-thumb-voh-radio-podcast

Phương thức nào thay thế khi sổ hộ khẩu hết giá trị sử dụng?

Sẽ có 4 phương thức sử dụng thông tin cư trú của công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

08:37 GMT+7, Chủ Nhật, 01/1/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
68501Chia sẻ