default-thumb-voh-radio-podcast

Tuổi thơ có ngoại là tuổi thơ hạnh phúc nhất của con

Tiếng ầu ơ ru hời bên võng, tiếng gió quạt mo phe phẩy mỗi đêm hè, tiếng gọi thân thương "Út đâu, về ăn cơm!", tiếng kể truyện cổ tích chầm chậm mà ấm ấm...Tất cả những thanh âm ấy là tuổi thơ quý báu cùa con, là ngoại!

16:00 GMT+7, Thứ Tư, 01/2/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
107400Chia sẻ