#29: Cải lương - Ngày đầu tiên 18:10

#29: Cải lương - Ngày đầu tiên

Cải lương - Ngày đầu tiên #29

Dân Nam có cái hay, là khi biết dùng bạo lực hại thân, thì họ không dùng bạo lực. Họ cố đè nén lòng thương nước trong một bề ngoài lêu lổng, chơi bời.

Nội dung chính

VOH Podcast - Câu chuyện về vở tuồng cải lương đầu tiên, vở tuồng đã diễn một cách quang minh chánh đại trên sân khấu của nhà hát Catinat, tức là nhà hát lớn thành phố bây giờ.

Hiện thêmẨn bớt