#2: Về miền Nam tấu một bản hòa ca ngập tràn ánh sáng 16:14

#2: Về miền Nam tấu một bản hòa ca ngập tràn ánh sáng

Mở đầu là một đoạn của Tiếng Hò Miền Nam - Phạm Duy hát về những ngày đầu những đoàn lưu dân từ Thuận Quảng kéo vô trong Nam, khởi đi câu chuyện đầy cam go và muôn phần tráng lệ.

Nội dung chính

Đặc điểm nổi bật của vùng đất này chính là tính nổi trôi, không cố định. Một vùng đất mở rộng và luôn tươi cười đón nhận những điều khác, mới. Tùy vào giá trị bản nguyên và tính thời cuộc mà những điều còn lại được bảo tồn lâu hay mau. Nhưng luôn luôn nên chuẩn bị tâm thế sẽ có thể thay khác, một trăm năm nữa, hoặc một trăm ngày nữa, đôi khi còn có thể mau chóng hơn. Vật đổi sao dời, cũng nên coi là những điều tuyệt vời trên thế gian chứ đừng coi là chuyện nặng nề mà đau đáu kìm giữ...

Hiện thêmẨn bớt