Người trẻ đừng ngần ngại tìm kiếm cơ hội 42:48

Người trẻ đừng ngần ngại tìm kiếm cơ hội

Cơ hội sẽ chỉ đến với những người không ngần ngại khó khăn cũng như không ngần ngại cho bản thân tìm kiếm cơ hội.

Nội dung chính

Cùng gặp gỡ cậu bạn Minh Đức - Henry Trần, lắng nghe về một hành đầy chênh vênh của bạn khi đến với đam mê, để rồi qua cơn bão bạn đã dần tìm thấy được bình yên.

Hiện thêmẨn bớt