Cà phê sạch - Cụm từ dễ gọi tên nhưng rất khó để xuất khẩu ra thế giới | CKD#5 24:22

"Cà phê sạch" - Cụm từ dễ gọi tên nhưng rất khó để xuất khẩu ra thế giới | CKD#5

Cùng khám phá về câu chuyện khởi nghiệp với cà phê sạch và thách thức trong việc xuất khẩu ra thế giới cùng với khách mời đặc biệt - Phạm Hồng Nhâm, Founder của The Tech Coffee.