Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Đỗ Hoàng Dương “Ngược Chiều Yêu” để khám phá chính mình trong âm nhạc 30:38

Đỗ Hoàng Dương “Ngược Chiều Yêu” để khám phá chính mình trong âm nhạc

Sản phẩm đánh dấu bước chuyển từ hình tượng Teen Pop và thử sức với phong cách Rock Alternative .“Ngược Chiều Yêu”- nơi để Đỗ Hoàng Dương để khám phá chính mình trong âm nhạc.