Rapper Coldzy: “Mình đã bắt đầu nghe rap từ cấp 1 và gắn bó từ cấp 2 tới bây giờ” 34:46

Rapper Coldzy: “Mình đã bắt đầu nghe rap từ cấp 1 và gắn bó từ cấp 2 tới bây giờ”

Nổi lên trong làng nhạc Rap khi là một trong những tune thủ đời đầu, Coldzy là một trong những ẩn số lớn của Rap Việt năm nay. Anh chàng đã chia sẻ câu chuyện từ những ngày đầu.