Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
CEO VIETGUIDE Lê Đoàn Ngọc Thi: Sâu sắc hơn về du lịch và triển vọng tương lai | DNK #141 17:08

CEO VIETGUIDE Lê Đoàn Ngọc Thi: Sâu sắc hơn về du lịch và triển vọng tương lai | DNK #141

Trong phần tiếp theo của chúng tôi, CEO VIETGUIDE - Lê Đoàn Ngọc Thi, sẽ chia sẻ góc nhìn sâu sắc về ngành du lịch và tương lai mà nó mang lại.

Nội dung chính

VOH Podcast - Du lịch không chỉ là những kỷ niệm đẹp mắt, mà còn là hành trình khám phá những thách thức và cơ hội. Trên chương trình này, CEO VIETGUIDE Lê Đoàn Ngọc Thi sẽ chia sẻ những suy ngẫm sâu sắc về du lịch và những triển vọng cho tương lai của ngành này. Cùng nhau khám phá thêm về bản chất và tiềm năng của du lịch trong cuộc trò chuyện sắp tới.

Hiện thêmẨn bớt