Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
 Tony Đặng Quốc Tuấn: Thách thức MundefinedA, rủi ro và giải pháp | DNK #129 22:05

Tony Đặng Quốc Tuấn: Thách thức M&A, rủi ro và giải pháp | DNK #129

Khám phá những chiến lược giảm rủi ro và bước chuẩn bị cần thiết trước khi thực hiện M&A cùng chuyên gia Tony Đặng Quốc Tuấn.

Nội dung chính

VOH Podcast - Trong bối cảnh hoạt động M&A ngày càng trở nên phổ biến, việc hiểu rõ và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện các giao dịch trở nên cực kỳ quan trọng. Trong phần 2 của loạt bài với chuyên gia Tony Đặng Quốc Tuấn, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về đề tài này.

Tony sẽ chia sẻ về những rủi ro chính khi thực hiện công tác M&A và các biện pháp cụ thể có thể giảm thiểu những rủi ro này. Từ việc đánh giá và quản lý rủi ro đến việc xác định và chuẩn bị kế hoạch phòng ngừa, ông sẽ đưa ra những lời khuyên thực tiễn dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về những điều cần chuẩn bị trước khi thực hiện việc mua bán sáp nhập. Từ việc đàm phán và thực hiện đánh giá doanh nghiệp đến việc xác định và đào tạo nhân sự chủ chốt, Tony sẽ chỉ ra những bước cần thiết để đảm bảo một giao dịch M&A thành công.

Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thay đổi trong quyết định khi doanh nghiệp bước vào cơ chế Hội đồng quản trị. Tony sẽ chia sẻ những chiến lược và phương pháp quản lý để đảm bảo sự hiệu quả và bền vững trong quá trình quản trị sau khi M&A. Đừng bỏ lỡ phần tiếp theo của loạt bài này, nơi chúng ta sẽ khám phá thêm về những khía cạnh quan trọng của M&A và cách vượt qua những thách thức.

Hiện thêmẨn bớt