Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Hát sắc bùa Phú Lễ: Di sản văn hóa độc đáo của Đồng bằng sông Cửu Long 14:49

Hát sắc bùa Phú Lễ: Di sản văn hóa độc đáo của Đồng bằng sông Cửu Long

Hát sắc bùa Phú Lễ là một loại hình diễn xướng dân gian độc đáo, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Nội dung chính

VOH Podcast - Hát sắc bùa có nguồn gốc từ vùng Nam Trung Bộ, đặc biệt là từ đất Quảng Ngãi - Bình Định. Tích hợp vào đời sống sinh hoạt cộng đồng, loại hình này đã đồng hành với người dân trong các sự kiện quan trọng như khai hoang, mở đất, đóng góp vào việc tạo lập vùng đất Phú Lễ.

Hiện nay, Hát sắc bùa chỉ còn tồn tại tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Cộng đồng đang tích cực bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của nền văn hóa này, mang lại sự đặc sắc cho đời sống văn hóa ở đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Hát sắc bùa Phú Lễ là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các biện pháp bảo tồn được triển khai nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc này.

Hiện thêmẨn bớt