Thị hiếu công chúng khơi nguồn sáng tạo cải lương và đờn ca tài tử 19:36

Thị hiếu công chúng khơi nguồn sáng tạo cải lương và đờn ca tài tử

Bảo tồn giá trị di sản về âm nhạc trong đó có nghệ thuật cải lương đang đứng trước những thách thức thế nào? Mời quý vị tìm hiểu qua những chia sẻ từ Nhà báo – Đạo diễn Thanh Hiệp.