Bước qua tổn thương ta lắng nghe trái tim mình 06:19

Bước qua tổn thương ta lắng nghe trái tim mình

Trong lòng mỗi người, những bi thương từng chịu đựng không bởi thời gian mà không cảm giác. Có những vết thương ẩn sâu không phải không để ý mà là ta đã biết bình tĩnh đối mặt...