Có những điều mẹ chưa bao giờ kể 25:36

Có những điều mẹ chưa bao giờ kể

Âm thầm, lặng lẽ, mẹ gánh gồng những lo toan, vất vả nuôi con lớn khôn. Khổ cực mẹ cam, gian nan mẹ chịu để con có cuộc sống đủ đầy. Những điều ấy mẹ chưa bao giờ kể cùng con...