Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Hãy tự mình bước qua nỗi đau 07:00

Hãy tự mình bước qua nỗi đau

Hãy tự mình bước qua nỗi đau cho đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi.