Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
8x trồng hoa trên vải bằng ruy băng 09:37

8x "trồng hoa trên vải" bằng ruy băng

Cô gái "trồng hoa trên vải" bằng ruy băng

Trước khi bén duyên với nghệ thuật thêu ruy băng, Trần Đường còn là một cô gái không biết xỏ kim chứ chưa nói đến việc cầm kim thêu ra một sản phẩm hoàn chỉnh.