Say nắng say nóng và câu chuyện chữa theo phương pháp dân gian 05:12

Say nắng say nóng và câu chuyện chữa theo phương pháp dân gian

Hiện nay, nhiều người vẫn còn lưu truyền các bài thuốc dân gian để chữa say nắng như sử dụng lá tre và lá sắn giã lấy nước cốt cho người bệnh uống…Vậy phương pháp này đúng hay sai?